ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

โอท๊อปซิตี้ร้อยเอ็ด

 

โอท๊อปซิตี้ร้อยเอ็ด

 

 

ผู้จัดการโอท๊อปซิตี้ร้อยเอ็ด 


 

น.ส.สุภัทรา   อัญญโพธิ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 

นางสาวสุพรรณี  คุ้มบัวลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโอท๊อป


  

นายกรวัชญ์   พาพรมหม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโอท๊อป

Super User