ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

กิจกรรมโครงการกองสวัสดิการสังคม อบจ.ร้อยเอ็ด

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

 

 

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

โครงการการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รุ่นที่ 2)

 

 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำ
จากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) เพื่อการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
และรุ่นที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 

จำนวนผู้เข้าชม

176395
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
154
522
3530
169985
10794
2349
176395

Your IP: 3.239.9.151
2024-02-29 22:22

โครงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รุ่นที่ 2)

 

 

โครงการการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รุ่นที่ 2)

               

                       วันที่ 25 กันยายน 2566   ณ. ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมตำบลโนนสง่า(นางธัญกร  ฝักเจริญผล) หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  นายธนิต  พันธ์หินกอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ การใช้งานการบำรุงรักษา และการดูแลระบบผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 33 กลุ่ม (เพิ่มเติม) ตัวแทนกลุ่มละ 3 คน  รวม 99 คน (รุ่นที่ 2) ประกอบด้วย

  1. อำเภอปทุมรัตต์
  2.  อำเภอเมืองสรวง
  3.  อำเภอสุวรรณภูมิ
  4.  อำเภอจตุรพักตรพิมาน
  5. อำเภออาจสามารถ
  6. อำเภอเสลภูมิ
  7. อำเภอหนองพอก
  8. อำเภอเกษตรวิสัย
  9. อำเภอโพนทอง

                                          

 

 

Super User