ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home3/cp651087/public_html/sowel101.net/images/a1/66/17-02-66
×

แจ้งให้ทราบ

JW_PLG_SIG_NOTICE_03

เนื้อหา

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า”

                            

                                               

 

 

                                 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า”  ณโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายอรรถพล   แก้วมนตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสุตร การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า  โดยมี

- นายทรงยศ  วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- นายธนภัทร   วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

- นางคำกอง ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยบุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบจ.ร้อยเอ็ด

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีความรู้ประสบการณ์วิชาชีพจากการฝึกอบรมทักษะอาชีพและสามารถนำความรู้จากการฝึกทักษะอาชีพไปสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน

                                    

 {gallery}a1/66/17-02-66{/gallery}

 

Super User