ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home3/cp651087/public_html/sowel101.net/images/a1/65/4-5-7-65
×

แจ้งให้ทราบ

JW_PLG_SIG_NOTICE_03

เนื้อหา

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่”

                              

                     

 

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่”

                   วันที่ 4 -5 กรกฎาคม 2565  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่”  ณ อาคารฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ต.หนองแวงควง  อ.ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

                  โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตรการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และเกิดทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และประชาชนทั่วไปจำนวน 30 คน

{gallery}a1/65/4-5-7-65{/gallery}

Super User