ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 512544

กิจกรรมโครงการกองสวัสดิการสังคม อบจ.ร้อยเอ็ด

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
และรุ่นที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 

                            

                                               

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

                            

                                               

 

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า”

 

                            

                                               

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

                            

                                               

 

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

                              

                     

                           

ติดตามตรวจสอบความพร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบน้ำจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์)
เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม

139894
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
73
173
138523
1102
2133
139894

Your IP: 3.230.152.133
2023-06-05 23:51

โครงการ OTOP  MARKET ตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 ครั้งที่ 5

                               

                     

           วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 ครั้งที่ 5   ซึ่งการดำเนินงานโครงการ ตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2565 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. – 20.00 น.  ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาถูก และให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนโคก หนอง นา มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง กระจายรายได้สู่ชุมชน  และภายในงาน ศูนย์ OTOP  :ซิตี้  ร้อยเอ็ด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดรายจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด 19 ได้จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาคัดพิเศษ 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 140 บาท และสินค้าจากกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์จากบุคลากร อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดจำหน่ายด้วย

Super User